Priser


En standard Kriskross meitai koster 650 kr.
Ved spesielle ønsker kan prisen variere noe.
- Sovehette + 100 kr
- lita lomme til f.eks mobil + 50 kr
- Marimekkomønstret panelside + 50 kr

Evetuell porto kommer i tillegg, og ligger på ca 95 kr. Ved ønske sendes også med oppkrav.